HİPERTANSİYONUN BELİRTİLERİ
Halk arasında tansiyon denilen Hipertansiyonun belirtleri ni anlamak güç olabilir. Çoğu kimsede belirti vermeden sinsice yıllarca devam edebilir. Hatta hiç bir belirti vermeyen ama çok yüksek ve risk taşıyan hipertansiyon vakalarına kliniklerde sık rastlanır. Ancak vakaların küçük bir kısmında ilk zamanlarda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir

Baş ağrısı (Belli belirsiz, tekdüze )

Baş dönmesi nöbetleri

Zaman zaman burun kanamaları Ancak yukarıdaki belirtiler çoğu zaman hipertansiyon ilerlemiş ve yüksek sınırlara gelmiş olduğunda ortaya çıkmaktadır.